* สามารถสั่งผลิตตามแบบที่ต้องการได้ และใช้ภายในเท่านั้น
    ** ไม่สามารถปรับบากไสที่ตัวบานได้