About Green Plastwood

News/Activities

บริษัท กรีน พลาสวู๊ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุประเภทไม้ ไม่ว่าจะเป็น ประตู วงกบ บานซิงค์ ชุดครัว ชุดตู้อ่างล้างหน้า และอื่นๆ เนื่องด้วยทาง กรีน พลาสวู๊ด (Green Plastwood) เล็งเห็นถึงปัญหาของการนำไม้มาใช้ เช่น ปัญหาปลวกและแมลงกัดกินเนื้อไม้ ปัญหาด้านเป็นแหล่งสะสมความชื้นอันนำไปสู่การเกิดเชื้อราและแบคทีเรีย รวมถึงการทำลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น

โดยคำนึงถึงคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบคุณภาพสูง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและโดดเด่นด้วยการเคลือบสารพิเศษ ป้องกันเชื้อรา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ กรีน พลาสวู๊ด เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ความคงทน ความสวยงาม และการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ นอกจากนี้กรีน พลาสวู๊ด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านบริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การส่งเสริมการขาย การรับประกันสินค้า และการบริการอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด อันจะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน