ที่ตั้งบริษัท


Green Plastwood Co., Ltd.

11/6 ถนนรัชดาภิเษก
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ
Tel: +66 2285 3672
Fax: +66 2285 3673
mkt.greenplastwood@gmail.com
sale@greenplastwood.com