ชุดช่องชาร์ป uPVC Green Plastwood

  • เหมาะสำหรับใช้เป็นบานปิดห้องเก็บของ บานปิดมิเตอร์ประปาหรือท่อน้ำ


    * สามารถสั่งผลิตตามแบบที่ต้องการได้