วงกบ UPVC, วงกบไม้สังเคราะห์ WPVC, วงกบ ADJUST GREEN PLASTWOOD

  • ทนแดด ทนน้ำ กันปลวก
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งแบบเปียก และ แบบแห้ง
  • มีทั้งแบบบัว และ แบบเหลี่ยม
  • ปรับแต่งบากไสได้เหมือนงานไม้
  • วงกบ uPVC ติดตั้งสะดวก ไม่ต้องทำสี
  • วงกบไม้สังเคราะห์ ทำสีได้เหมือนงานไม้ โดยใช้สีพ่นอุตสาหกรรม สีน้ำมัน หรือสีน้ำอะคลิลิค
  • วงกบ uPVC และ วงกบไม้สังเคราะห์ Adjust สามารถปรับขยายขนาดให้พอดีกับหน้างานได้ เพิ่มความสะดวกและความสวยงาม


  Dimension

  วงกบ UPVC, วงกบไม้สังเคราะห์ WPVC, วงกบ ADJUST GREEN PLASTWOOD Dimension


  วงกบ uPVC


  วงกบไม้สังเคราะห์


  วงกบ uPVC และ วงกบไม้สังเคราะห์ แบบ Adjust